Elskendur. 26x26cm með ramma.

40x40cm

Gengið á vatni. 60x50cm

Litir og leikur. 90x90cm

Við. 20x40cm

Fjör. 40x30cm

Töfrar. 60x50cm

50x50cm

Leikur 100×70

Gullfugl. 26x26cm með ramma.

Lauf. 40x30cm

Skuggaskemmtun. 85x65cm

Haust. 40x40cm

Heimahagar. 60x25cm

Kæti. 31x39cm með ramma

 

Milli mín og þín. 45x42cm með ramma.

26x26cm með ramma

Akrýl. Sveitasæla. 40x20cm

Vatnslitur. 30x30cm með rammanum

Vatnslitur. 26x26cm með rammanum

Vatnslitur. 30x30cm með rammanum

Vatnslitur. 30x30cm með rammanum