Mót hækkandi sól. 124x64cm.

Olía á striga. 45x30cm.

Ljósvera. Olía á striga. 40x120cm.

Morgunljós. Olía á striga. 60x40cm

Mæður og dætur. olía 60x50cm

Sunnudagur. Olía 60x100cm

Saman sterkar. Olía 50x40cm.

Stelpur. Olía 30x24cm

Ljósgeisli. Vatnslitur 34x27cm með ramma

Olía 80x80cm

Olía 100x100cm