100x100cm

Í grænni lautu. 44x80cm

Hugsun. 28x175cm

Morgun. 100x100cm

Brot. 122x76cm

122x76cm

122x122cm                   

Rauður loginn brann. 50x50cm

Bakjarl. 100x100cm

Sumarkoman. 70x20cm

Haust 50x50cm

Meyja. Undir gleri. 60x77cm

Nýjir tímar. Undir gleri. 60x77cm

Blámi. Undir gleri. 60x77cm

Bleikar nætur. Undir gleri. 60x77cm.